Αντιφασιστική συναυλία ΕΞΑΡΧΕΙΑ 3/2014 (Μεγαλούδης)