ΙΕΡΙΣΣΟΣ Χαλκιδικής 07.13 – Δημήτρης Αγωνιστικές Κινήσεις