Συναυλία κάλυψης ιατρικών εξόδων ΣΤΡΟΥΓΚΑ 4/2014 (Ιωάννα_τίποτα)