Συναυλία κάλυψης ιατρικών εξόδων ΣΤΡΟΥΓΚΑ 04.14 – Ιωάννα_τίποτα